free web maker

Persondatapolitik

Formålet med Bilsystemets persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. Med denne politik ønsker vi at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages, og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Den dataansvarlige for Bilsystemet er David Brandt, David@Bilsystemet.dk, 4019 4319. Du kan altid kontakte den dataansvarlige.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Når du er leasingrådgiver på Bilsystemet, er formålet med at behandle og udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, at:
- kunne identificere og servicere dig som vores kunde, herunder med rådgivning, både aktuelt men også ved løbende at tilpasse og udvikle vores produkter og services til gavn for bl.a. dig. skabe et bedre grundlag for, at vi kan målrette vores rådgivning og markedsføring af vores produkter til dig.
- give os mulighed for at udføre administrative opgaver, som f.eks. at beregne rabat, risiko- og kvalitetsstyring, styring og udvikling af vores IT-systemer, hjemmeside og apps, dokumentation af aftaler, overvågning samt statistisk behandling.
- gennemføre og korrigere betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter o.lign. opfylde en række krav i lovgivningen om registrering og videregivelse af bl.a. personoplysninger.

Er du endnu ikke leasingrådgiver på Bilsystemet, er formålet med at behandle de oplysninger, vi indsamler og registrerer om dig, at kunne kontakte dig, så vi kan afdække dine behov, samt målrette vores kommunikation til dig. Bliver du ikke kunde hos os, opbevarer vi nogle få oplysninger om dig i en begrænset periode af hensyn til administrative formål, herunder dokumentation.
Hvornår behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler desuden dine personoplysninger, så vi kan udvikle vores forretninger og ydelser f.eks. styre vores forhold til kunder, udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen), varetage drift og vedligeholdelse af IT- systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting, administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og foretage statistisk behandling og forretningsudvikling. 
Du har ret til at tilbagekalde et samtykke helt eller delvist, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a. Det kan du gøre ved at kontakte vores dataansvarlige.
Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?
- Stamdata: Fx Navn, firmanavn, e-mail, telefonnr., adresse, afgivne samtykker.
- Adfærdsdata med cookies: Bilsystemet bruger cookies og indsamler oplysninger om din brug af vores hjemmeside. Vi indsamler kun almindelig summeret statistik for alle brugere på Bilsystemet.dk. Ønsker du ikke at modtage cookies fra vores hjemmeside, kan du under 'Internetindstillinger' i din browser vælge avancerede cookieindstillinger og tilføje Bilsystemet.dk til listen over hjemmesider, du vil blokere cookies fra. Besøg http://minecookies.org/cookiehandtering/

Obs. Økonomiske og personlige oplysninger behandles ikke af Bilsystemet: lønoplysninger, RKI-registrering, kreditvurdering, CPR-nr., kørekort, ID-kort mv. behandles ikke af Bilsystemet. Det er kun leasingrådgiverne, som behandler og opbevarer disse data. 
Hvad er dine rettigheder?
Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi i givet fald udveksler på baggrund af dit samtykke. Du kan også få oplyst, hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen sket til, og hvad formålet er.
Du har ret til at få berigtiget eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den generelle sletning indtræffer.
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring, profilering og automatiske afgørelser.
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan eventuelt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?
Vi kan altid udveksle dine oplysninger med virksomheder, myndigheder og organisationer, som du har givet os samtykke til, så længe samtykket består.
Som led i den løbende IT-systemdrift overlader vi data til databehandlere, som er leverandører af administration, data-lagerkapacitet eller systemdrift. Der kan som led i samarbejdet med vores leverandører blive overført personoplysninger til lande inden for EU/EØS eller leverandører uden for EU/EØS, hvis leverandørerne har tiltrådt vilkår, som giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysningerne som i EU/EØS.
Bilsystemet videregiver oplysninger til tredjemand, når vi er retligt forpligtede til det. Det kan f.eks. dreje sig om at videregive oplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Motorregistret eller skattemyndighederne.
Vil du klage?
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du sende en e-mail med detaljerne i din klage til Bilsystemets dataansvarlige på adressen ovenfor. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.
Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Bilsystemets behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henviser vi til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk
Ændringer i denne databeskyttelsespolitik
Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den 1. april 2019.